آنالیزور خوراک

فرزین آنالیزور خوراک
Faresin  POLISPECNIR

 

آنالیزور خوراک دام

شرکت FARESIN آزمایشگاه را به محل کار شما آورده است. در دامپروری پرورش گاو شیری و گوشتی تنظیم جیره مناسب در جهت افزایش تولید بسیار حائز اهمیت می باشد. این وسیله، انقلابی در آنالیز خوراک دام است که با سرعتی باور نکردنی در لحظه تمام جزییات  فیزیکی و شیمیایی خورا ک را نشان می دهد.

در نتیجه حاصل اتصال آن به واگن فیدر میکسر FARESIN جیره فوق العاده با کیفیت و همگن در جهت افزایش تولید شیر، گوشت و همچنین تضمین سلامتی حیوان خواهد بود. این ابزار فوق العاده بواسطه ارزیابی مداومی که روی رطوبت، پروتئین خام، چربیها، فیبر، ماده خشک، خاکستر و خیلی از خصوصیات دیگر(جدول زیر) از خوراک را که حالت ترکیب شدن دارد، به شما اجازه می دهد تا در روند ترکیب دخالت کرده تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

                            

انواع دستگاه آنالیزور خوراک دام
مدل TOP : قادر به نمایش نمودار برای تمامی پارامترهای ممکن
مدل EXCELENT : قادر به  نمایش 5 نمودار کامل برای تمامی پارامترهای  ممکن
مدل BASIC : قادر به نمایش 4 نمودار کامل برای تمامی پارامترهای ممکن
مدل START : قادر به نمایش 3 نمودار کامل برای تمامی پارامترهای ممکن