آپتیفلوC.I.P III

اینترپالس آپتیفلو III تاشو - 5329001
InterPuls  5329001 - Optiflow III Foldable Clamp
اینترپالس آپتیفلو III تاشو - 5329002
InterPuls  5329002 - Optiflow III Foldable Clamp
اینترپالس آپتیفلو III خط بالا - 5329005
InterPuls  5329005 - Optiflow III High Line Clamp
اینترپالس آپتیفلو III خط بالا - 5329006
InterPuls  5329006 - Optiflow III High Line Clamp

 

اپتیفلو سیستم شستشوی جدید و خلاقانه اینترپالس می باشد و از جنس پلاستیک بسیار با دوام ساخته شده است.