برس قشو

اگری کاو برس قشو - متحرک ساده
َAgricow  Cowbrush Pendular
اگری کاو برس قشو - ثابت ساده
َAgricow  Cowbrush - Single
اگری کاو برس قشو - ثابت دوبل
َAgricow  Cowbrush - Double

 

مشکل خارش پوست در گاو یکی از مسائلی است که باعث ناراحتی، بیماری و در نهایت اُفت تولید شیر می شود.  بُرس اتوماتیک قشو ابزار جدیدی است که علاوه بر از بین بُردن خارش در دام باعث خشک شدن پوست و مو، ضد عفونی شدن و تحریک حیوان می شود. استفاده از این ابزار به علت کاهش استرس و تحریک دام ماده، افزایش سلامت و نشاط گاو در نهایت افزایش تولید شیر را به همراه خواهد داشت.

مزایای برس قشو:

  • سیستم شروع به کار اتوماتیک و حساس به لمس
  •  دارای طول عمر مفید بالای
  • در دو مدل تک بُرس  و دوقلو
  • کاهش استرس در گاو
  • دور کردن حشرات از سطح بدن گاو 
  • کاهش خارش پوست گاو
  • جداکردن موهای در حال ریزش