بیدون

اینترپالس 2619006 - بیدون آبی با ظرفیت 23 لیتر
InterPuls  2619006 - ECOBUCKET 23L H145 BLUE
اینترپالس 2619001 - بیدون آبی با ظرفیت 30 لیتر
InterPuls  2619001 - ECOBUCKET 30L H145 BLUE
اینترپالس 2609011 - بیدون 25 لیتری استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609011 - S/S BUCKET 25L H145 FR
اینترپالس 2609021 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609021 - S/S BUCKET 30L H145 FR
اینترپالس 2609002 - بیدون استنلس استیل 23 لیتری
InterPuls  2609002 - S/S BUCKET 23L H120 FR
اینترپالس 2609012 - بیدون استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609012 - S/S BUCKET 25L H120 FR
اینترپالس 2609022 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609022 - S/S BUCKET 30L H120 FR
اینترپالس 2609003 - بیدون استنلس استیل 23 لیتری
InterPuls  2609003 - S/S BUCKET 23L H186 FR
اینترپالس 2609013 - بیدون استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609013 - S/S BUCKET 25L H186 FR
اینترپالس 2609023 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609023 - S/S BUCKET 30L H186 FR
اینترپالس 2609004 - بیدون استنلس استیل 23 لیتری
InterPuls  2609004 - S/S BUCKET 23L H173 FR
اینترپالس 2609014 - بیدون استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609014 - S/S BUCKET 25L H173 FR
اینترپالس 2609024 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609024 - S/S BUCKET 30L H173 FR
اینترپالس 2609005 - بیدون استنلس استیل 23 لیتری
InterPuls  2609005 - S/S BUCKET 23L H162 FR
اینترپالس 2609015 - بیدون استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609015 - S/S BUCKET 25L H162 FR
اینترپالس 2609025 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609025 - S/S BUCKET 30L H162 FR
اینترپالس 2609051 - بیدون استنلس استیل 23 لیتری
InterPuls  2609051 - S/S BUCKET 23L H145 RR
اینترپالس 2609061 - بیدون استنلس استیل 25 لیتری
InterPuls  2609061 - S/S BUCKET 25L H145 RR
اینترپالس 2609071 - بیدون استنلس استیل 30 لیتری
InterPuls  2609071 - S/S BUCKET 30L H145 RR
اینترپالس 9100006 - بیدون پلاستیکی 26 لیتری
InterPuls  9100006 - PLAST.BUCKET 26L H143
اینترپالس 9100002 - بیدون پلاستیکی 30 لیتری
InterPuls  9100002 - PLAST.BUCKET 30L H145
اینترپالس 9100003 - بیدون پلاستیکی 30 لیتری
InterPuls  9100003 - PLAST.BUCKET 30L H145
اینترپالس 9100004 - بیدون پلاستیکی 30 لیتری
InterPuls  9100004 - PLAST.BUCKET 30L H145
اینترپالس 9100005 - بیدون پلاستیکی 30 لیتری
InterPuls  9100005 - PLAST.BUCKET 30L H145
اینترپالس 9100001 - بیدون پلاستیکی 30 لیتری
InterPuls  9100001 - PLAST.BUCKET 30L H120


 

مواد شفاف نوآورانه بیدون دستگاه شیردوش سیار با داشتن تاییدیه FDA، راه حلی ایده آل برای اینگونه ماشین آلات سیار و استفاده از آن ها در سالن های مجزا برای گاوهای تازه زا محسوب می شود.

مزایای اصلی بیدون شیردوش سیار:

  • میزان سطح شیر به راحتی قابل مشاهده است.
  • قابلیت شستن آسان
  • حمل آسان
  • بدنه یکپارچه
  • مقاوم در دمای پایین
  • ضد اسید و مواد شوینده
  • دسته فولاد ضد زنگ