بیوگاز چیست؟

 

امروزه با پیشرفت روزافزون صنعت دامپروری و اهمیت یافتن استفاده حداکثر از منابع تجدیدپذیر، فرآوری فضولات و پسماند دامی با اهدافی از قبیل درآمدزایی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تولید برق و کاهش اثرات گازهای گلخانه ای به جایگاه شایسته ای در این صنعت رسیده است.

با توسعه صنایع دامپروري و کشاورزي و استفاده بیشتر از منابع غذایی، آلودگی حاصل از فضولات گیاهی و دامی افزایش یافته است. در جهت تصفیه این فضولات می توان از روش تجزیه بی هوازي یا تجزیه هوازي استفاده نمود. روش بی هوازي در مقایسه با روش دیگر نه تنها انرژي بر نیست بلکه مقداري انرژي بصورت بیوگاز تولید می‌نماید. تولید متان به وسیله مواد آلی (مواد زائد کشاورزي، دامی و انسانی) در شرایط مناسب و دور از کسیژن در مجاورت میکروارگانیسم‌هاي خاصی تخمیر شده و گاز متان (CH4) تولید می‌کنند که به این فرایند بیوگاز می‌گویند.
 در این روش پسماند دامی و کشاورزي به نسبت مناسب با آب مخلوط شده و در مخزن ریخته می‌شود و طی عملیات اختلاط، مواد آلی موجود در کود توسط باکتری‌هاي بی هوازي تجزیه شده و بطور همزمان کود و گاز متان تولید می‌گردد. مواد حاصله از دستگاه بیوگاز(کود مرحله دوم) در مقایسه با کود معمولی و طبیعی، حاوی نیتروژن ، فسفر و پتاسیم بیشتری است که از عناصراصلی جهت رشد محصولات زراعی می باشد. همچنین  احتمال زنده ماندن مقاوم ترین میکروارگانیسم ها و انگل ها به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. سیستم تولید بیوگاز در اغلب کشورهاي پیشرفته آسیایی و اروپایی از سالیان دور مرسوم بوده و در حال افزایش می‌باشد.
 

              
 

در سالیان اخیر به دلیل افزایش فعالیت‌هاي صنعتی در سطح جهان، سالیانه مقادیر زیادي گازهاي خطرناك و مخرب محیط زیست وارد جو کره زمین می‌گردد. بیوگاز می‌تواند ما را در مواجهه با این مشکلات یاري دهد. منافع زیست محیطی سیستم‌هاي بیوگاز فراتر از سیستم‌هاي تصفیه مرسومی است که تاکنون مورد استفاده قرار می‌گرفته اند (همانند مخازن ذخیره، برکه‌ها و لاگون‌ها). این منافع زیست محیطی شامل کنترل بو، بهبود کیفیت آب و هوا، بهبود ارزش غذایی کود تولیدي، کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي و دست یابی به بیوگاز به عنوان یک منبع انرژي می‌باشد.

 

مزایای استفاده از کود حاصل از فرآیند بیوگاز:

 • تجزیه بی هوازی کاملا بدون بو
 • کاهش رشد علف هرزاز کود حاصله (به میزان 50%)
 • افزایش ظرفیت نگه داشتن آب در کود حاصله جهت کاربرد به عنوان هوموس
 • عدم وجود عوامل بیماریزای گیاهان به علت فرایند تخمیر
 • افزایش تولید محصول کشاورزی
 • بهبود کیفیت خاک فرسایش یافته
 • تنظیم نسبت کربن به نیتروژن در خاک
 • ترکیبات هیدروکربنی شکسته شده و آماده جذب خاک
 • ابقاء نیتروژن/فسفر/پتاسیم و جذب سریع توسط گیاه
 • وجود مواد معدنی سرشار همچون فسفر، آمونیاک و پتاس
 • فاقد انگل های حیوانی (کرم اسکاریس و کرم روده و ...)
 • بدون بو و سیاه رنگ
 • استفاده در کنار آبیاری مناسب برای رشد صیفی جات و چغندرقند، درختان میوه و شالی.