تاپ واش

اینترپالس 5409029 - تاپ واش III
InterPuls  5409029 - TOP WASH III
اینترپالس 5409033 - تاپ واش III
InterPuls  5409033 - TOP WASH III
اینترپالس 5409012 - تاپ واش III دو مخزنه
InterPuls  5409012 - TWIII 2 CONT
اینترپالس 5409015 - تاپ واش III
InterPuls  5409015 - TWIII 1 S/S CONT
اینترپالس 5409013 - تاپ واش III
InterPuls  5409013 - TWIII 2 PERIST
اینترپالس 5409014 - تاپ واش III
InterPuls  5409014 - TWIII 3 PERIST

تاپ واش اینترپالس به منظور مدیریت مراحل ضروری شستشو و ضدعفونی دستگاه های شیردوشی، یک برنامه شستشوی الکترونیکی ساده و مقرون به صرفه  است.

 

مزایای تاپ واش:

  • راه حل انعطاف پذیر برای هر سیستم شیردوشی
  • جعبه پلاستیکی الکترونیکی با مقاومت بالا
  • جعبه هیدرولیک و الکترونیکی مجزا
  • در حین اجرای برنامه امکان توقف کردن را دارد.
  • نصب آسان
  • برنامه ریزی آسان
  • استاندارد ایزو