ترانس IT

اینترپالس 1049124 - ترانس IT
InterPuls  1049124 - Transformers IT
اینترپالس 1049125 - ترانس IT
InterPuls  1049125 - Transformers IT
اینترپالس 1049059 - ترانس IT
InterPuls  1049059 - Transformers IT
اینترپالس 1049060 - ترانس IT
InterPuls  1049060 - Transformers IT
اینترپالس 1049111 - ترانس IT
InterPuls  1049111 - Transformers IT
اینترپالس 1049112 - ترانس IT
InterPuls  1049112 - Transformers IT

ویژگی های ترانس IT:

  • قابلیت کنترل 1 الی 48 عدد پولساتور
  • دارای محافظ ضد آب
  • با فریم آلومینیومی و طراحی شکیل
  • دارای فیوز محافظتی