تصفیه خانه چیست؟

 
اهداف اصلي در تصفيه فاضلاب دامپروری ها
  • عدم تخریب محيط زيست
  • تامين شرايط بهداشتي براي زندگي دام
  • تامین آب و به عبارتی صرفه جویی هرچه بیشتر در مصرف آب
  • بازيافت کود (حاصل از جداسازی آب و پساب توسط سپراتورها یا دیگر روش ها)
  • استفاده آب تصفیه شده در زمین های کشاورزی ، احیا مراتع ، آب یاری فضای سبز ، شرب دام و ...

به این ترتیب پساب جداشده از سپراتور ها توسط پمپ یا در شرایط خاصی بر اساس شیب و طراحی بستر، به صورت ثقلی به اولین قسمت تصفیه خانه هدایت می گردد. بسته به نوع روش و میزان مواد معلق و قابل ته نشینی، طراحی تصفیه خانه ها متفاوت میباشد. علی رغم اینکه در بسیاری از موارد و با توجه به نوع پساب دامپروری ها نیازی به سیستم های پیچیده و کلاریفایر و... نمی باشد.

 

مراحل و روشهاي تصفيه فاضلاب دامپروری