خشک کن مازاد کود

این دستگاه پودر کننده و خشک کننده مازاد محصول خروجی سپراتورهای پیچشی می باشد. مقدار رطوبت کود خروجی از این دستگاه کمتر از محصول ورودی آن و بسیار نرم می باشد. امروزه این کود جایگزین بسیار خوبی بجای ماسه، خاک اره، کلش و یا کفپوش های لاستیکی در دامپروری های صنعتی به حساب می آید.

مزایا:

  • کاهش چشمگیر هزینه ها و سودآوری قابل ملاحظه برای  دامپروری
  •  فروش و یا مصرف مستقیم کود پس از جمع آوری آن
  •  کاهش بار میکروبی
  • قابل نصب بر روی سپراتورهای پیچشی
  • محصول بسیار نرم و پودری جهت بستر گاو