خوشه خرچنگی لونیک 350

اینترپالس 1589001 - لونیک 350
InterPuls  1589001 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589004 - لونیک 350
InterPuls  1589004 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589061 - لونیک 350
InterPuls  1589061 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589064 - لونیک 350
InterPuls  1589064 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589002 - لونیک 350
InterPuls  1589002 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589003 - لونیک 350
InterPuls  1589003 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589005 - لونیک 350
InterPuls  1589005 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589006 - لونیک 350
InterPuls  1589006 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589062 - لونیک 350
InterPuls  1589062 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589063 - لونیک 350
InterPuls  1589063 - Lunik 350 claw
اینترپالس 1589065 - لونیک 350
InterPuls  1589065 -Lunik 350 claw
اینترپالس 1589066 - لونیک 350
InterPuls  1589066 - Lunik 350 claw

ویژگی های خوشه خرچنگی لونیک 350:
  • بسیار کاربردی با ظرفیت تخلیه بیش از 350 سی سی
  • درب کاسه از جنس استنلس استیل ضد زنگ
  • سرپستانک های قابل تنظیم طبق آخرین روش های پیکرشناسی دام
  • دارای قاب متوازن و هماهنگ و کاسه لونیک با قابلیت تنظیم درجه
  • دارای ورودی قابل اطمینان و در نتیجه ممانعت از ورود آلودگی 
  • ورودی شش تایی هوا از جنس پلاستیک مقاوم در برابر اسید و گرما
  • افزایش سرعت شیردوشی
  • کاهش استرس برای دام هنگام شیردوشی
  • مطابق با استانداردهای بین المللی ایزو