دستگاه تفکیک کننده

دودا دستگاه تفکیک کننده
DODA  Bio Seperators

 


این سپراتور(مجزا کننده) در سیستم های فاضلاب استفاده می شود. ساختار ساده و کارآمد این نوع سپراتور، آن را برای هر نوع ضایعات صنعتی و کشاورزی که نیاز به جداسازی جامدات از مایعات را دارد، مناسب می کند.