دستگاه فحل یاب

اینترپالس پدومتر
InterPuls  Pedometer
اینترپالس گردن بند
InterPuls  Neck Tag

 


این دستگاه آخرین رونمایی سیستم های فحل یابی بصورت اتوماتیک می باشد. برای دامداری های شیری که هدفشان رسیدن به بیشترین میزان بازدهی در تشخیص فحلی در میان گله است ایده آل بوده و همچنین راه حلی بسیار مناسب، خلاقانه و با کاربری آسان جهت پیدا کردن و نشان دادن زمان دقیق فحلی دام ها در سطح گله را ارائه می دهد.
این دستگاه با طول عمر بالا و بدون وقفه عملیات اطلاع رسانی از فعالیت دامها را با آنتن مربوطه تبادل و نظارت دائم بر روی گله را تضمین می کنند. هنگام تشخیص فحلی چراغی بر روی واحد کنترل شروع به چشمک زدن می کند.

جزئیات اطلاعات این فرایند قابل نمایش بر روی یک کامپیوتر ساده یا تلفن های هوشمند متصل به واحد کنترل و یا از طریق اینترنت می باشد. دامدار ، دامپزشک و یا مشاورین اصلاح نژاد براحتی می توانند مطلع شوند که کدام دام در گله فحل است و یا اینکه فحلی از چه زمانی شروع شده و چه زمانی برای انجام عملیات تلقیح مناسب می باشد.

مزایای دستگاه فحل یاب
•    راه حلی اقتصادی و مقرون به صرفه.
•    کاهش چشمگیر فاصله ی بین زایش و آبستنی مجدد در گله.
•    کاهش چشمگیر از دست دادن فحلی و تشخیص فحلی های خاموش در سطح گله.
•    فحل یابی با موفقیت 90 درصدی در گله با نیروی کاری کمتر.
•    سرویس اطلاع رسانی از طریق پست الکترونیکی.
•    پیش بینی دقیق مناسبترین زمان تلقیح.
•    استفاده از سیستم UHF قابل اعتماد.