دیفیوزر حباب درشت

 

این دیفیوزرها به طور کامل از استیل ضد زنگ ساخته شده اند و برای مواقعی که نیاز به انتقال اکسیژن زیادی نیست و اینکه به دنبال همزدن هستند راه حل مناسبی می باشد.