دیفیوزر نواری

دیفیوزر نواری برای کار با جریان بالای هوای دمیده شده طراحی شده است، برای شرایطی که دیفیوزر دیسکی و لوله ای معمولی نمی توانند به طور عادی عمل کنند.