رطوبت سنج

این دستگاه رطوبت سنج برای یونجه، کاه و ذرت سیلو می باشد، به وسیله این دستگاه رطوبت واقعی سیلو و میانگین رطوبت نقاط مختلف سیلو را می توان اندازه گیری کرد. هم چنین تعداد اندازه گیری های پیشین و دمای سیلو را نیز نمایش می دهد.

Super pro Combi تمامی سنجش ها ی انجام شده را در حافظه خود ثبت می کند و میانگین میزان رطوبت را محاسبه و در نتیجه با دقت بیشتری نسبت به دیگر رطوبت سنج ها کار می کند.