سانیوک

اینترپالس سانیوک
InterPuls  Sanivac

سانیوک اینترپالس نوعی ولو با طراحی جدید است که به هدف ارتقای شستشوی هر عمل شیردوشی می باشد.


مزایا:

در حین عملیات پاک سازی، سانیوک اینترپالس، سطح خلا را به صورت اتومات تا 10 kPa افزایش می دهد، درنتیجه باعث افزایش تلاطم جریان آب درون خط شیر، اطمینان از قدرت پاک سازی و ضدعفونی کردن کامل سیستم شیردوشی می شود.