سورتینگ گیت

 

 

این دستگاه یک ابزار ضروری در دامپروری مدرن محسوب می شود. این سیستم با صرفه جویی در نیروی کار، تضمین می کند که هیچ گاوی بدون مراقبت نماند.

در یک دامپروری، به دنبال یک گاو مشخص در بین انبوهی از آن ها بودن مانند پیدا کردن سوزن در میان انبوه کاه است. به همین دلیل این وظیفه در دامداری به نیروی کار کمکی نیاز دارد.
سیستم خودکار کنترل ترافیک گاو، کارآمدترین راه حل برای معالجه گاوها در یک دامپروری است. این دستگاه دارای سیستم کنترل گیت کامپیوتری بوده که خصوصا برای هدایت ترافیک گاوها طرحی شده است.
با استفاده از پایگاه داده جامع، روش ثابت و دقیقی برای انتخاب و دسته بندی گاوها به صورت خودکار بدست می آید.