سوپاپ اطمینان pop-off-6000

اینترپالس سوپاپ اطمینان
InterPuls  pop-off

مزایا:

  • دستگاه stand-alone
  • با هر وکیوم رگلاتوری می تواند استفاده شود
  • با هر سیستم شیردوشی قابل انطباق است
  • حالت ارتجاعی قابل اطمینان-بدون دیافراگم
  • می تواند با اینورتر استفاده شود
  • سادگی در تنظیم کردن – بدون نیاز به دستگاه خاصی
  • بدون نوسان
  • بدون نیاز به نگهداری
  • گنجایش عملیات بالا