سیستم انتشار وسیع

دودا سیستم انتشار وسیع
DODA  Broad Spreader

پخش کننده کود سیستم ساده ای دارد و در جاهایی قابل استفاده است که تانکرها به راحتی نمی توانند کار کنند. ضمنا بر روی هر نوع خاکی کاربرد دارد. (یعنی خاک غیر زراعی، زراعی و یا حتی مناطق کوهستانی).
ظرفیت پخش: تا 4000 لیتر در دقیقه
پخش کننده بوسیله یک بست 3 اتصالی به تراکتور وصل می شود. این دستگاه مجهز به سیستم هیدرولیک برای والف خروجی و کوپلینگ شلنگ می باشد.