فلاشینگ

دودا سیستم شستشوی فلاشینگ
DODA  Flushing

 

سیستم فلاشینگ جهت سهولت و سرعت در جمع آوری فضولات از سالن های فری استال  می باشد. این سیستم پسماند دامی را رقیق کرده و از طریق ولو به سمت سیستم  مدیریت کود هدایت می کند.  .این سیستم به عنوان روش جدید و مناسب تری نسبت به اسکریپرها می تواند حداکثر بهره وری را در خصوص جمع آوری فضولات داشته باشد و به لطف سیستم گردش آب در دامپروری ها می تواند در بحث صرفه های اقتصادی بسیار مؤثر واقع شود. 

مزایا:

  •  نظارت سریع
  •  سیستم کاملا خودکار
  • استفاده مجدد از آب (چرخه آب جدا شده از فضولات در سیستم)
  • عدم آسیب به پای دام