فیدرمیکسر ثابت تری

فرزین ثابت 36 مترمکعبی
Faresin  Stationary 36 m3
فرزین ثابت 40 مترمکعبی
Faresin  Stationary 40 m3
فرزین ثابت 46 مترمکعبی
Faresin  Stationary 46 m3

 

 

فیدرمیکسرهای ثابت فرزین یک راه حل مناسب برای سیسیتم های بیوگاز و دامپروری هایی که دارای سیستم خودکار تغذیه هستند، می باشد. طیف گسترده ای از اندازه کانویر تخلیه و در دسترس بودن موتورهای الکتریکی متنوع با قدرت های تا 110 کیلو وات، اجازه عملکرد متفاوت و رسیدن به میزان مصرف مورد نیاز را می دهند.