فیدرمیکسر ثابت دبل

فرزین ثابت 18 متر مکعبی
Faresin  Stationary 18 m3
فرزین ثابت 22 مترمکعبی
Faresin  Stationary 22 m3
فرزین ثابت 26 مترمکعبی
Faresin  Stationary 26 m3
فرزین ثابت 30 مترمکعبی
Faresin  Stationary 30 m3

 

 

فیدر میکسرهای ثابت فرزین یک راه حل مناسب برای سیسیتم های بیوگاز و دامپروری هایی که دارای سیستم خودکار تغذیه هستند، می باشد. طیف گسترده ای از اندازه کانویر تخلیه و در دسترس بودن موتورهای الکتریکی متنوع با قدرت های تا 110 کیلو وات، اجازه عملکرد متفاوت و رسیدن به میزان مصرف مورد نیاز را می دهند.