هندلر

فرزین هندلر FH 6.26
Faresin  Handler FH 6.26
فرزین هندلر FH 7.30
Faresin  Handler FH 7.30
فرزین هندلر FH 9.30
Faresin  Handler FH 9.30
فرزین هندلر FH 11.35
Faresin  Handler FH 11.35

 

هندلر یک ماشین چند کاره است که به تنهایی قابلیت استفاده به جای چند دستگاه از جمله تراکتور، لودر، چنگک، جرثقیل، لیفتراک و ... را دارد.