پاستوریزاتور

تی دی ام پاستوریزاتوز ثابت 100 لیتری
TDM  Standard Pasteurization 100 L
تی دی ام پاستوریزاتور 100 لیتری متحرک
TDM  Transportable Pasteurization 100L
تی دی ام پاستوریزاتور 200 لیتری ثابت
TDM  ُStandard Pasteurization 200 L
تی دی ام پاستوریزاتور 200 لیتری متحرک
TDM  Transportable Pasteurization 200 L
تی دی ام پاستوریزاتور 300 ثابت
TDM  Standard Pasteurization 300 L
تی دی ام پاستوریزاتور 300 لیتری متحرک
TDM  Transportable Pasteurization 300 L
تی دی ام پاستوریزاتور 500 لیتری
TDM  Pasteurization 500 L

استفاده از دستگاه پاستوریزاتور برای شیر گوساله ها موجب می شود که به دلیل امکان  استفاده از شیر باقی مانده در لوله های شیر دوشی، آغوز و شیر تحت درمان، دور ریخت شیر به حد اقل برسد که همین امر باعث بازگشت سریع این سرمایه گذاری می گردد. از جمله نتایج اثبات شده استفاده از شیر پاستوریزه برای گوساله ها کاهش بسیار چشمگیر بیماری های شایع اسهال و پنومونیا (بیماری تنفسی) در گوساله ها می باشد. ادامه مطلب

از جمله مزایای استفاده از این دستگاه عبارتست از :

  • کاهش هزینه دارو و درمان گوساله ها
  • کاهش هزینه نیروی انسانی
  • استفاده از شیر تولیدی غیر قابل فروش اعم از (ته شیر باقیمانده در لوله های شیر دوشی، آغوز، شیر تحت درمان)
  • کاهش هزینه خرید شیر خشک به دلیل برابری ارزش غذایی شیر پاستوریزه شده با شیر خشک
  • قابلیت تنظیم دما برای پاستوریزه کردن شیر
  • قابلیت تنظیم دما برای سرد کردن شیر
  • قابلیت تنظیم زمان نگهداری شیر در دماهای مختلف
  • قابلیت حمل آسان و اندازه مناسب دستگاه (برای استفاده در محیط های کوچک)
  • قابلیت شست و شوی کامل (داخل و بیرون) دستگاه
  • سهولت کار با دستگاه