پمپ فشار قوی مایعات GP

کاربرد این پمپ جهت آبیاری زمین های کشاورزی و یا انتقال آب از کانال یا تالاب ها می باشد که در دو نوع ثابت و سیار طراحی شده است.
نوع سیار از نیروی محرکه تراکتور استفاده کرده و قابل نصب در تمامی مناطق با هر شیب و زاویه ای می باشد.

دودا پمپ فشار قوی مایعات GP
DODA  GP high flow centrifugal pumps