پولساتور LE30 - LP30

اینترپالس LE30 - 1069001 دو خروجه
InterPuls  LE30 - 1069001
اینترپالس LE30 - 1069003 چهار خروجه
InterPuls  LE30 - 1069003
اینترپالس LP30 - 1069009 دوخروجه
InterPuls  LP30 - 1069009
اینترپالس LP30 -1069011 چهار خروجه
InterPuls  LP30 -1069011

پولساتورها پولساتورهای الکترونیکی LE30

پولساتورهای  LE30 ، پولساتورهای Servo-Direct بوده که مظهری از دقت، استحکام و اطمینان هستند. پولساتورهای LE30 با دقت و وسواس زیادی به جزئیات به منظور تسهیل کردن سرعت، شیردوشی کامل و ویژه، حفظ سلامت پستان و آسان نمودن فعالیت شیردوشی دامپرور طراحی شده اند.

 

ویژگی ها و مزایا:

  • به حداقل رساندن مصرف وکیوم و اطمینان از پایداری وکیوم
  • مصرف کم برق به منظور کاهش ریسک اکسیداسیون اتصالات برقی و ذخیره انرژی
  • آب بندی کامل به منظور اطمینان از حفاظت در برابر رطوبت و آب خارجی
  • بدنه از جنس ترمو پلاستیک و کاملاً ضد آب
  • برد الکتریکی کاملا ضد آب
  • فیلتر محافظ در برابر گرد وغبار
  • چنانچه شیر به هر دلیلی وارد پولساتور شود، آب تمیز به راحتی می تواند از طریق لوله های پولساتور به داخل آن فلاش شود، بدون اینکه نیاز به باز کردن پولساتور باشد.
  • سرویس سریع و آسان، سرویس کامل پولساتور در کمتر از 2 دقیقه انجام می شود.
  • ایده آل برای عملیات سخت با 24/7 کارکرد