کراد گیت الکتریکی

 

 

مشخصات فنی کراد گیت الکتریکی:

  • حدود طول حرکت 16 متر است.
  • با عرض 11 متر
  • پنل الکتریکی با مدار الکترونیکی
  • حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و بار اضافی
  • کنترل از راه دور در سالن شیردوشی
  • دکمه توقف اضطراری
  • امکان کاهش فشار گیت