درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

25 اسفند 1393

شرایط پذیرش

  • نمایندگی انحصاری                                                                      

1 – نماینده می بایستی دارای فروشگاه / شرکت به مساحت حداقل 100 متر مربع تحت مالکیت شخصی باشد.

تبصره : محل فروشگاه / شرکت نباید در گرو بانک و یا سایر ارگانهای دولتی و یا غیر دولتی باشد.

2 – نماینده موظف است با توجه به پتانسیل موقعیت جغرافیائی تحت نمایندگی حداقل میزان خرید طی دوره یکساله را پوشش دهد.

3 – نماینده موظف است به میزان قرارداد خرید یکساله وثیقه ملکی در گرو شرکت و یا چک تضمین در وجه شرکت صادر نماید.

4 – نماینده موظف است قرارداد پذیرش نمایندگی را امضاء کرده و متعهد به رعایت کامل تمام مفاد آن  می باشد.

5 - نماینده می بایست تمام وجه کالای خریداری شده را طبق شرایط معین شده تسویه حساب نماید.

6 – وظیفه بازاریابی و بازارسازی در منطقه تحت پوشش به عهده نماینده می باشد.

7 – تهیه قطعات یدکی به میزان مورد نیاز با توجه به سقف تعهدات فروش به عهده نماینده می باشد.

8 – وظیفه ارائه خدمات پس از فروش به بهترین صورت و حفظ وفاداری و ماندگاری مشتری نسبت به محصول و برند به عهده نماینده می باشد.

9 – نماینده موظف به دارا بودن تیم نصب و خدمات پس از فروش ماهر و آموزش دیده می باشد.

تبصره 1 : نماینده موظف است پس از پایان عملیات نصب، پروژه را به بازرسان شرکت  و در مرحله بعد به مشتری تحویل داده و فرم رضایت مشتری را تحویل نماید.

تبصره 2 : گروه نصب نماینده موظف به اخذ گواهینامه صلاحیت اجرای پروژه از شرکت می باشد.

10 – نماینده موظف است تا عاملین و واسطه های فروش شرکت را تحت پوشش حمایتی خود قرارداده و حداکثر تلاش خود را در جهت ایجاد رابطه تجاری موفق با آنها مبذول دارد.

تبصره: تفاوت درصد تخفیفات عاملین فروش تا سقف حداکثر و پس از انجام تعهدات و رسیدن به سقف خرید به  نماینده تعلق می گیرد.


 

  • عاملیت فروش

1 – عامل فروش می بایست در یکی از رشته های مرتبط با صنعت فعالیت کند.

2–  عامل فروش موظف است تا پرداخت (اسناد) کالای خریداری شده را تضمین کند.

3 – وظیفه پیگیری مشتری تا انجام عملیات فروش بعهده عامل فروش می باشد.

4 – وظیفه بازاریابی و بازارسازی در منطقه تحت پوشش بعهده عامل فروش می باشد.

5 – عاملیت فروش فقط تا زمانی که نماینده ای در منطقه وجود ندارد رسمیت خواهد داشت.

تبصره 1: اولویت پذیرش نمایندگی در هر منطقه با عاملیت فروش آن منطقه می باشد در غیر اینصورت بلافاصله بعد از ایجاد نمایندگی در منطقه عامل فروش موظف است تحت نظر نماینده به فعالیت خود ادامه دهد.

تبصره 2: در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین (عامل و یا نماینده) به برقراری رابطه تجاری موفق، پس از ایجاد نمایندگی و در صورت صلاحدید، شرکت عامل به صورت مستقل زیر نظر شرکت مادر به فعالیت خود ادامه داده و درصد نماینده بر اساس مفاد شرایط نمایندگی لحاظ خواهد شد.

6 – وظیفه پیگیری نیازهای مشتریان به خدمات پس از فروش تا مرحله انجام و ایجاد رضایت مندی مشتریان بعهده عاملیت فروش می باشد.


 

  • واسطه فروش

شخصیتی است حقیقی و یا حقوقی که مشتریان بالقوه را فقط به سازمان معرفی می نماید و سازمان در صورت بالفعل شدن و انجام عملیات فروش در هر صورت و در طی هر دوره زمانی موظف است به میزان درصد توافقی از کل مبلغ قرارداد به صورت نقدی در وجه واسطه فروش واریز نماید.

1 – وظیفه معرفی شرکت و محصولات و ترغیب مصرف کننده جهت خرید بعهده واسطه فروش می باشد.

2 – در صورتی که واسطه فروش در منطقه ای که شرکت دارای نمایندگی است فعالیت کند درصد قابل پرداخت به واسطه از درصد پرداختی به نماینده در آن پروژه کسر خواهد شد.

3 – در صورتی که خرید به صورت اعتباری صورت پذیرد مبلغ قابل پرداخت از طرف شرکت به واسطه فروش پس از وصول اسناد هر مرحله اجرا خواهد شد.