اخبار

اعطای وام مکانیزاسیون

30 اردیبهشت 1394

در سایه اقدامات زیر بنائی دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه مكانیزاسیون كشاورزی كشور و با حمایتهای وزیر محترم جهاد كشاورزی و معاونین محترم ،خط اعتباری شماره 3 مكانیزاسیون به ظرفیت 10 هزار میلیارد ریال از سوی اداره كل اعتبارات بانك كشاورزی امروز ( 1394/2/15) به شماره 42/402/321 به كلیه شعب بانك استانها جهت كلیه ماشین ها ، ادوات و تجهیزات كشاورزی در زیر بخش های زراعت ، باغبانی ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان ، جنگلها و مراتع ابلاغ گردید.