ویدئوها

ویدیوهای محصولات شرکت جاده ابریشم پرشیا

فیدرمیکسر

   

 

سالن شیردوشی

   

قطعات شیردوشی

    

   

 

مدیریت کود و پساب

   

   

بیوگاز

 

تجهیزات رفاهی