اخبار

نمایشگاه دام و طیور هانوفر 2018 (EuroTier)

26 آبان 1397

نمایشگاه دام و طیورهانوفر (EuroTier)، یک نمایشگاه تجاری بسیار مهم در زمینه تولیدات دامی در جهان به شمار می رود. این نمایشگاه مکانی برای ارائه نوآوری ها، روندها، رهیافت ها و چشم انداز این صنعت می باشد. نمایشگاه دام و طیور هانوفر دامنه وسیعی مرتبط به صنعت دام و طیور از گاو شیری، گوسفند، بز، طیور و آبزیان و همچنین پیشرفت های تکنولوژی و نوآوری برای صنعت دام و مدیریت و خدمات در این بخش را به نمایش می گذارد.

شرکت جاده ابریشم پرشیا را در اینستاگرام دنبال کنید