اخبار

ساخت دستگاه هوشمند برای تزریق دارو به دام

20 بهمن 1392

پژوهشگران کشور دستگاه هوشمند تزریق دارو در حوزه دامپزشکی را عرضه کردند که با استفاده از سنسورها می تواند دارو یا واکسن دام ها را به صورت هوشمند تزریق کند.

ایمان کوشش، مجری طرح با بیان این که این دستگاه از سه قسمت تشکیل شده، گفت: دستگاه تزریق هوشمند داروهای دامپزشکی از سه قسمت عمده شاسی، قسمت های الکتریکی و قسمت های مکانیکی تشکیل شده است.

وی با بیان این که انرژی این دستگاه از طریق باتری های لیتیومی قابل شارژ تأمین می شود، خاطرنشان کرد: در بخش مکانیکی این دستگاه سنسوری کنار سر سوزن تعبیه شده که قادر است سوزن را به عمق مورد نظر در بدن دام قرار دهد و دارو را تخلیه کند.

منبع: سازمان دامپزشکی کشور