اخبار

عملیات سمپاشی و مبارزه با انگلهای خارجی دام

30 تیر 1393
رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان کرمانشاه گفت : انگلهای خارجی در جمعیت دامی از جنبه های مختلف حایز اهمیت هستند و در صورت عدم کنترل ، باعث وارد شدن خسارات و صدمات زیادی به صنعت دامپروری می شوند .
دکتر شاهرخ یارویسی گفت : این انگل ها باعث ایجاد ضایعات پوستی ، کم خونی ، لاغری ، کاهش رشد و تولید دام و فرآورد ه های دامی می شوند .
وی از این انگل ها بعنوان عامل انتقال دهنده برخی بیماری های قابل انتقال از دام به انسان ، مانند بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نام برد .
دکتر یارویسی ادامه داد : هم چنین این انگل ها عامل انتقال بیماری های متعدد ویروسی مانند تب 3روزه ، لمپی اسکین و باکتریایی و انگلی نظیر تیلریوز و بابزیوز بین دام ها و شیوع بیماری در بین آنها می باشند.
وی گفت : در همین خصوص اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ، در راستای مبارزه با انگل های خارجی دام که عامل انتقال ویروس بیماری لمپی اسکین نیز هستند ، عملیات سمپاشی را در سطح روستاها و دامداریهای استان به صورت رایگان با اولویت کانون های بیماری لمپی اسکین درشهرستان های مرزی و میادین عرضه دام تا شعاع 10 کیلومتری آغاز نموده که در حال اتمام می باشد .
 
 
دکتر یارویسی در پایان گفت : پیش بینی می شود که حدود 5/2 میلیون نوبت سردام وحدود 5/4 میلیون متر مربع زیر پوشش عملیات سمپاشی قرار گیرد .
   وی از دامداران خواست ضمن خود داری از نقل وانتقال دام تا اطلاع ثانوی ، سمپاشی هفتگی جایگاه و بدن دام و پرهیز از ورود دام جدید به گله همکاری لازم را با اکیب های دامپزشکی به عمل آورند.