ACR

 

مشخصات:

  • شیردوشی دستی و اتوماتیک
  • توقف پولساتور