مشخصات پروژه

فیدر میکسر - رنجبران

18 مرداد 1393
مکان تهران، حسن آباد                                    دستگاه             فیدر تعداد راس دوشا 1000
تاریخ نصب

بهار 1389                      

مدل            

Magnum 12m3

Magnum 16m3                   

جایگاه پرورش               بهاربند