مشخصات پروژه

فیدر میکسر - حسینی

18 مرداد 1393
مکان قم                                   دستگاه                   فیدر                               تعداد راس دوشا 300
تاریخ نصب        

بهار 1389                      

مدل                

Magnum  9m3     

جایگاه پرورش                 بهاربند