مشخصات پروژه

فیدر میکسر - زرین هیو

18 مرداد 1393
مکان قزوین، آبیک                                دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا 4000
تاریخ نصب

پاییز 1391                      

مدل                  

دوعدد Stationary  46m3      

جایگاه پرورش              فری استال