مشخصات پروژه

فیدر میکسر - خضری

18 مرداد 1393
مکان خراسان، گناباد                                 دستگاه            فیدر تعداد راس دوشا  
تاریخ نصب    

پاییز 1390                      

مدل

Magnum  9m3                

جایگاه پرورش            فری استال