مشخصات پروژه

فیدر میکسر- مهدی رنجبران

18 مرداد 1393
مکان تهران، شهریار                                    دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا 700
تاریخ نصب

تابستان 1390                      

مدل                    

Magnum 12m3                   

جایگاه پرورش             بهاربند