مشخصات پروژه

فیدرمیکسر - فراسو جام پارس

18 مرداد 1393
مکان قزوین، بویین زهرا                                   دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا 250
تاریخ نصب    

زمستان 1390                      

مدل            

 

Magnum 16m3           

جایگاه پرورش         فری استال