مشخصات پروژه

سیلوبگر - فراسو جام پارس

19 مرداد 1393
مکان قزوین، بویین زهرا                 دستگاه                    سیلوبگر               تعداد راس دوشا          500                
تاریخ نصب            تابستان 1391 مدل Manitoba Evolution جایگاه پرورش                                         فری استال