مشخصات پروژه

پاستوریزاتور - خزاعی

19 مرداد 1393
مکان  خراسان رضوی                     نام مدیریت               آقای خزائی                      
تعداد راس دوشا 400 نام دامداری خزائی            
نام دستگاه پاستوریزاتور جایگاه نگه داری بهاربند/ فری استال
تاریخ نصب زمستان 1390 مدل دستگاه 200 لیتری متحرک