مشخصات پروژه

برس قشو - نصیری

22 مرداد 1393
مکان  گلستان- گرکان                    نام مدیریت               آقای نصیری                      
تعداد راس دوشا 400 نام دامداری نصیری            
نام دستگاه برس قشو جایگاه نگه داری فری استال
تاریخ نصب 1388 مدل دستگاه دبل