مشخصات پروژه

سپراتور - رشیدی

22 مرداد 1393
مکان                تهران، اسلامشهر                            نام مدیریت              آقای رشیدی                          
نام دامداری تعاونی مهراسلامشهر نام دستگاه سپراتور غلطکی