مشخصات پروژه

سالن SRP500- طالبی

15 مرداد 1393

 

مکان                 خراسان رضوی، مشهد                      سیستم          SRP 500                                  تعداد راس دوشا                 700                                                 
تاریخ نصب زمستان 1388 مدل 10*2 تعداد واحد شیردوشی 20