مشخصات پروژه

فیدر میکسر - خزاعی

25 مرداد 1393
مکان مشهد                                    دستگاه  فیدر تعداد راس دوشا  
تاریخ نصب

تابستان 1392                                  

مدل           

Magnum 11m3

                                              

جایگاه پرورش          بهاربند