مشخصات پروژه

پنکه سقفی-موقوفات ملک فریمان

26 مهر 1396

سل جدید پنکه های سقفی بدون گیربکس در دامپروری موقوفات ملک واحد فریمان


مزایای موتورهای پنکه های سقفی TDMمدل Air2:

  •  بدون گیربکس
  • بدون جاروبک(brushless)
  • عدم ساییدگی
  • عدم نیاز به تمیزکردن برس و محل اتصال
  • دارای اینورتر بر روی هر موتور
  • مصرف 50% انرژی کمتر