مشخصات پروژه

فیدر میکسر خودکششی مدل اکومیکس-جناب آقای حسینی

21 آبان 1396

استارت و راه اندازی فیدر خودکششی مدل اکومیکس Faresin در دامپروری جناب آقای حسینی/اصفهان-زیار