مشخصات پروژه

سیستم مدیریت گله - جناب آقای لطفی

21 مرداد 1397

سیستم مدیریت گله دامپروری تلیسه دام نیشابور - جناب آقای لطفی


مدیریت دام شیری در دامپروری تلیسه دام نیشابور جناب آقای لطفی 

مانیتور شیردوشی در هر زمان
میزان شیردهی هر دام و مقایسه آن با روزهای گذشته برروی موبایل یا رایانه
مشخص شدن DIM, زمان بارداری و ...
راحتی كاربر
منوی فارسی