مشخصات پروژه

فیدر میکسر عمودی - جناب آقای قدرتی

22 مرداد 1397

فیدر میکسر کششی با ظرفیت 16 مترمکعب مدل MAGNUM 1600